HII (76) GP Inc.

English Version

19 juni 2013 - HII (76) GP INC. heeft op de 19e dag van juni 2013 een opdracht ingediend, waarbij Deloitte & Touche Inc, werd aangesteld alsbeheerder vande nalatenschap vande faillietedoorde curator, onder voorbehoud van bevestiging door de schuldeisers van debenoeming van de trusteeofvervangingdoor anderetrusteedoor de schuldeisers.

De eerste vergadering van schuldeisers vande faillietezal werd gehouden op de 4e dag van juli 2013, om 10:00 uur AM, op het kantoor van Bureau van de Deloitte & Touche Inc op Purdy's Wharf Tower II, 1969 Upper Water Steet , Suite 1500, Halifax, Nova Scotia. Europeseschuldeiserszullen konden de eerste vergaderingvan de schuldeisersbij te wonen opde 4e dag van juli 2013, om 3:00 uur Midden-Europesetijd, door middel van een video-conferentie in het Deloitte Financial Advisory Services B.V. located at Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, the Netherlands. 

Schuldeisersmoeten hun vorderingen op de boedel van het faillietebewijzen om te delen in een verdeling van de opbrengst gerealiseerd uit de nalatenschap. Geplaatst op deze website onder de schuldeiser pakket is een bewijs van claimformulier, volmachtformulier, en instructies over hoe je een claim te bewijzen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr Neil Jones op +1 902-721-5597.

Trustee Preadvies aan Crediteuren

Crediteur Informatie

CrediteurPakket

Certificaat van Benoeming